ჩვენი გუნდის რეკომენდატორები

ყველაზე აქტიური და გამოცდილი თანამშრომლები

თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა თავად აირჩიოთ რეკომენდატორი/მომსახურე მენეჯერი, ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალიდან: მონიშნეთ რეკომენდატორის ციფრული სახელი და ჩასვით/მიუთითეთ რეგისტრაციის დროს რეკომენდატორის ველში.
ვენდორს 2 სამუშაო დღის განმავლობაში არჩეული მენეჯერი თავად დაუკავშირდება მითითებულ ნომერზე.

კომპანია
რეკომენდატორის ციფრული სახელი:
CBMG1
4.9/5
დახურული გარიგება 100%
გაყიდვების პროგრესი 100%
წარმატებული პროექტი 100%
გამოცდილება 100%
ცნობადობა 90%
რეკომენდატორის ციფრული სახელი:
(ნიმუში) ana78
3/5
დახურული გარიგება 77%
გაყიდვების პროგრესი 90%
წარმატებული პროექტი 81%
გამოცდილება 81%
ცნობადობა 81%
გაყიდვების მენეჯერი
რეკომენდატორის ციფრული სახელი:
(ნიმუში) davi34
3/5
დახურული გარიგება 77%
გაყიდვების პროგრესი 90%
წარმატებული პროექტი 81%
გამოცდილება 81%
ცნობადობა 81%
მარკეტინგის მენეჯერი
რეკომენდატორის ციფრული სახელი:
(ნიმუში) deme89
3/5
დახურული გარიგება 77%
გაყიდვების პროგრესი 90%
წარმატებული პროექტი 81%
გამოცდილება 81%
ცნობადობა 81%
გაყიდვების უფროსი მენეჯერი
რეკომენდატორის ციფრული სახელი:
(ნიმუში) salo56
3/5
დახურული გარიგება 77%
გაყიდვების პროგრესი 90%
წარმატებული პროექტი 81%
გამოცდილება 81%
ცნობადობა 81%